O firmě
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ

Čistota vnitřních výhřevných ploch rozhoduje o spolehlivém a ekonomickém provozu tepelných zařízení (kotle různých druhů, vyvíječe páry, výměníky, kondenzátory, chladiče a pod.).

Během provozu jsou do zařízení prostřednictvím napájecí, chladící vody a kondenzátu vnášeny chemické nečistoty (vápník, hořčík, křemík, železo ve formě hydrouhličitanů a oxidů), které při tepelném zpracování mění svou chemickou strukturu a vytvářejí na vnitřních stěnách trubek tvrdé nánosy, které brání dokonalému přestupu tepla, zhoršují účinnost zařízení a dochází ke ztrátám paliva.

Ztráty paliva vlivem nánosů kotelního kamene

Síla nánosu v mm0,51,01,52,02,53,03,54,04,55,0
Ztráta paliva v %2,73,84,65,56,57,38,08,69,19,7

Nejsou-li tepelná zařízení pravidelně čištěna (i s provozem chemických úpraven vod) nánosy se zvětšují až do stavu kdy dochází vlivem špatného ochlazování stěny trubky k praskání trubek nebo k totálnímu ucpání. (viz obrázek):

Indikátorem pro provádění chemického čištění je množství nánosů vyjádřených v gramech na čtvereční metr výhřevné plochy (g/m2).

  • do 150 g/m2 se považuje vnitřní povrch za čistý
  • 200 g/m2- 400 g/m2 úměrně znečištěný
  • nad 600 g/m2 havarijní stav

Hodnocení povrchů trubek viz Technická měření

Technologie chemického čištění:

Technologie chemického čištění je realizována na základě odebrání a vyhodnocení chemického složení nánosů a odsouhlasení projektu chemického čištění odběratelem a dodavatelem.

Firma disponuje potřebným technologickým zařízením a vybavením pro chemické čištění (čerpadla, nádrže, propojovací a spojovací materiál).

Obvykle je volena metoda cirkulačního čištění. V průběhu chemického čištění jsou v pravidelných intervalech odebírány vzorky čistící lázně a vyhodnocován průběh chemického čištění. Po provedeném čištění, likvidaci odpadů a proplachu jsou vnitřní plochy pasivovány za účelem vytvoření ochranné vrstvy proti vzniku korozí.

Odběrateli je předána závěrečná Technická zpráva s vyhodnocením účinnosti chemického čištění.

Chemické čištění je prováděno firmou AQUACHEM s.r.o. na klíč včetně dodávek potřebných chemikálií a instalace provizorií pro chemické čištění.

MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ:

V rámci nabízených služeb firma AQUACHEM s.r.o. provádí mechanické čištění znečištěných a zaolejovaných ploch vzduchotechniky, bazénů pro rekreační účely, nádrže a kondenzátory zanesené bahnem, nebo tuhými mechanickými nečistotami.

Mechanické čištění je prováděno parou pomocí parního vyvíječe. Plochy jsou nejen vyčištěny, ale i desinfikovány od nežádoucích bakterií, které negativně působí na lidský organizmus.

© aquachem 2006
O FIRMĚ CHEMICKÁ ČIŠTĚNÍ TECHNICKÁ MĚŘENÍ ÚPRAVA VODY PORADENSTVÍ CHEMIE PRO ÚPRAVU VODY VÝROBA KONTAKT