O firmě

Poradenská činnost firmy AQUACHEM s.r.o. je zaměřena zejména do oblastí:

Energetická zařízení:

 • Navrhování vhodných prostředků pro provádění kontroly kvality napájecí, kotelní vody a páry.
 • Řízení chemických režimů parovodních oběhů energetických zařízení v souladu s požadavky spolehlivosti a ekonomie provozu.
 • Zavádění dávkování nových produktů pro korekci kvality napájecí a kotelní vody.
 • Posuzování nutnosti a vhodnosti chemického čištění energetických zařízení.
 • Zavádění automatického odluhu kotelní vody.

Chemická úprava vody:

 • Posuzování a navrhování koncepce chemických úpraven vod pro provoz hlavních zařízení (kotle, vyvíječe páry, chladící okruhy).
 • Posuzování a navrhování výměn ionexových náplní v zařízeních chemických úpraven vod.
 • Zpracování návrhu koncepce chemických úpraven kondenzátů.

Dávkování chemikálií:

 • Zavádění dávkování nových produktů pro korekci teplovodních a horkovodních okruhů tak, aby nedocházelo k tvorbě úsad ani korozím zařízení.
 • Navrhování a zavádění nových dávkovacích systémů pro dávkování chemikálií.

Chladící okruhy:

 • Zpracování návrhů na řízení a provozování chemických režimů chladících okruhů.
 • Zpracování návrhů dávkování chemických přípravků pro korekci kvality chladící vody tak, aby nedocházelo k zanášení věží a chlazeného zařízení.
 • Zavádění automatického odkalu chladící vody.
 • Zpracování koncepce doplňování ztrát v otevřených a uzavřených chladících okruzích.
 • Zpracování koncepce sledování agresivity chladící vody.
© aquachem 2006
O FIRMĚ CHEMICKÁ ČIŠTĚNÍ TECHNICKÁ MĚŘENÍ ÚPRAVA VODY PORADENSTVÍ CHEMIE PRO ÚPRAVU VODY VÝROBA KONTAKT