O firmě
ÚPRAVA VODY

Voda používaná jako teplonosné médium v průmyslových zařízeních musí dle parametrů zařízení splńovat určitá kvalitativní parametry. Není-li splněna tato základní podmínka, provozovatel se vystavuje riziku provozních potíží vedoucích k havárii zařízení.

Mechanická filtrace

Firma AQUACHEM s.r.o. dodává a instaluje automatické filtrační systémy pro odstrańování mechanických nečistot s náplní křemičitých písků, aktivního uhlí, silikátů pro odstranění mechanických nečistot, organických látek, železa a podobně. Zařízení je bezobslužné a nevyžaduje instalaci elektrické energie. Ovládací hlava pracuje na principu hydraulického tlaku. Celé zařízení je vyrobeno z plastů. Je proto odolné proti korozi a nevyžaduje žádnou údržbu.
(více se dozvíte zde)

Změkčování

Chemická úpravna vody změkčováním je určena pro méně náročná energetická zařízení kotlů, vyvíječů páry a úpravu vody pro chladící systémy. Chemickou úpravnu tvoří dva změkčovací filtry s automatickým ovládáním provozu a regenerace. Součástí úpravny je selanková nádrž. Ovládání změkčovacích filtrů nevyžaduje instalaci elektrické energie. Ovládací systém je zajištěno hydraulickým tlakem upravované vody. Filtry jsou z plastu a nevyžadují žádnou údržbu. Celý systém chemické úpravny vody pracuje nepřetržitě s trvalou dodávkou upravené vody.
(více se dozvíte zde)

Demineralizace

Pro potřeby vysoké kvality upravené vody firma AQUACHEN s.r.o. dodává a instaluje automatické demineralizační stanice. Součástí dodávky je vlastní demineralizační stanice, regenerační hospodářství a neutralizace.
(více se dozvíte zde)

Reverzní osmóza

V nabídkách naší firmy je úprava vody reverzní osmózou, která upravuje vodu vysoké kvality s výstupní vodivostí 2 µS/cm. Systém pracuje plně automaticky i se zpětným proplachem modulů upravenou vodou. Zdrojem surové vody pro reverzní osmózu je obvykle řád pitné vody. Jako předprava vody pro reverzní osmózu je obvykle zvolen systém mechanické filtrace s aktivním uhlí v kombinaci s chemickou úpravou vody změkčováním.
(více se dozvíte zde)

Dávkovací zařízení

Každá upravená voda změkčená nebo demineralizované je poměrně agresivní a před použitím do zařízení se musí chemicky upravit dávkováním chemických produktů. Pro dávkování firma AQUACHEM s.r.o. nabízí plně automatické dávkovací systémy s regulací nastavení optimální dávky chemického přípravku.
(více se dozvíte zde)

© aquachem 2006
O FIRMĚ CHEMICKÁ ČIŠTĚNÍ TECHNICKÁ MĚŘENÍ ÚPRAVA VODY PORADENSTVÍ CHEMIE PRO ÚPRAVU VODY VÝROBA KONTAKT