O firmě
DEMISTAR

Charakteristika :

DEMISTAR je vysoce kvalitní demineralizovaná voda, která má široké spektrum použití od domácností, dílny, autodílny, fotolaby až po průmysl a zdravotnictví.
Neobsahuje žádné chemické nečistoty, které by způsobovaly zanášení či optické vady po oplachu. Má velmi nízkou měrnou elektrickou vodivost a proto je velice vhodný na chlazení drátořezacích obráběcích strojů.
Demistar brání tvorbě úsad v tepelně namáhaných částech zařízení ve, kterých je používán.

Vlastnosti :

DEMISTAR je stabilní k tepelnému a hydrolytickému rozkladu. Nereaguje s pryží a jinými materiály v systému. Je určen pro provoz všech typů konstrukčních materiálů oceli, plastů, materiálů barevných kovů jako je měď, mosaz, zinek apod.

Fyzikální data :
Vzhled bezbarvá čirá kapalina
Vodivost 0,1 - 0,5 , -5 °C µScm-1
Hustota 1,0
Reakce 7,5 - 8,5 pH
Bod tuhnutí 3 °C
Aktivní látky -
Manipulace a skladování :

DEMISTAR je dodáván v plastových kanystrech o objemu 30l, 50l, 60l a plastových kontejnerech 1 000l
Skladuje se na suchém a bezpečném místě při teplotách 3 °C - 40 °C.

Cena : 2,50 Kč/l + 19 % DPH

Obaly jsou majetkem dodavatele a v případě dlouhodobých dodávek jsou zapůjčovány bezplatně. V případě jednorázových dodávek je účtována záloha na vratný obal. Pokud obal není vrácen dodavateli do 30-ti dnů ode dne dodávky je vystaven daňový doklad na obal.

Výše záloh na vratné obaly včetně DPH:

Kanystr PE 30 l 200,- Kč
Kanystr PE 50 l 400,- Kč
Kanystr PE 60 l 700,- Kč
Container 1000 l 5000,- Kč

DEMITOP
charakteristika

DEMITOP je teplonosné médium pro teplovodní a horkovodní systémy ústředního vytápění rodinných domů, chat, mateřských škol, průmyslových a hospodářských objektů. Neobsahuje žádné chemické nečistoty, které by způsobovaly zanášení radiátorů a trubek ústředního topení. Demitop obsahuje všechny potřebné látky, které brání korozi, inkrustaci a tvorbě úsad v tepelných výměnících kotlů.

Vlastnosti

DEMITOP je určen pro provoz teplovodních systémů vytápěných všemi typy kotlů na tuhá, kapalná i plynná paliva. Obsahuje inhibitory galvanické koroze anodového typu. Na vnitřním povrchu trubek, radiátorů a výměníků tepla kotlů vytváří ochranný film. Je stabilní k tepelnému a hydrolytickému rozkladu. Nereaguje s pryží a jinými materiály v systému. Je určen pro provoz všech typů konstrukčních materiálů oceli, plastů, materiálů barevných kovů jako je měd´, mosaz, zinek apod.

Fyzikální data :
Vzhled bezbarvá čirá kapalina
Aktivní látky inhibitory koroze, pasivační látky
Hustota 1,05
Reakce 7,5 - 8,5 pH
Bod Tuhnutí -1 °C
Manipulace a skladování :

DEMITOP je dodáván v plastových kanystrech o objemu 30l, 50l, 60l a plastových kontejnerech 1 000l Skladuje se na suchém a bezpečném místě při teplotách 0 °C - 40 °C. Do systému se napouští obvykle čerpadlem

Poznámka : Na přání tuto službu zajistí i dodavatel produktu DEMITOP.

Cena : 40,- Kč/l + 19 % DPH

Obaly jsou majetkem dodavatele a v případě dlouhodobých dodávek jsou zapůjčovány bezplatně. V případě jednorázových dodávek je účtována záloha na vratný obal. Pokud obal není vrácen dodavateli do 30-ti dnů ode dne dodávky je vystaven daňový doklad na obal.

Výše záloh na vratné obaly včetně DPH:

Kanystr PE 30 l 200,- Kč
Kanystr PE 50 l 400,- Kč
Kanystr PE 60 l 500,- Kč
Container 1000 l 1000,- Kč


DEMICAR

Charakteristika :

DEMICAR je médium pro použití do ostřikovačů dopravních prostředků. Je vyroben tak, aby nezpůsoboval poruchy v systému ostřikovaní skel dopravních prostředků a při jeho použití zabezpečil co nejlepší výhled z vozu. Je dodáván ve variantách zimní - winter a letní - summer.

Vlastnosti :

DEMICAR je určen do ostřikovačů všech dopravních prostředků. Obsahuje inhibitory galvanické koroze anodového typu. Je stabilní k tepelnému a hydrolytickému rozkladu. Nereaguje s pryží a jinými materiály. Obsahuje emulzi zabraňující poškrábání skla.

Fyzikální data :
Vzhled nebesky modrá kapalina - winter, čirá bezbarvá - summer
Aktivní látky inhibitory koroze, parfémy, emulze proti poškrábání skla
Hustota 1,05
Reakce 7 pH
Bod tuhnutí - winter -5 °C, -20 °C, -40 °C
Bod tuhnutí - summer -5 °C
Manipulace a skladování :

DEMICAR je dodáván v plastových kanystrech o objemu 30l, 50l, 60l a plastových kontejnerech 1 000l

Cena :

Demicar - winter

- 20 °C 11,- Kč/l
- 40 °C 20,- Kč/l
- 60 °C 24,- Kč/l

Obaly jsou majetkem dodavatele a v případě dlouhodobých dodávek jsou zapůjčovány bezplatně. V případě jednorázových dodávek je účtována záloha na vratný obal. Pokud obal není vrácen dodavateli do 30-ti dnů ode dne dodávky je vystaven daňový doklad na obal.

Výše záloh na vratné obaly včetně DPH:

Kanystr PE 30 l 200,- Kč
Kanystr PE 50 l 400,- Kč
Kanystr PE 60 l 700,- Kč
Container 1000 l 5000,- Kč

Ceny letních směsí - summer budou doplněny před začátkem letní motoristické sezóny.

© aquachem 2006
O FIRMĚ CHEMICKÁ ČIŠTĚNÍ TECHNICKÁ MĚŘENÍ ÚPRAVA VODY PORADENSTVÍ CHEMIE PRO ÚPRAVU VODY VÝROBA KONTAKT